041 279 551

T MENAT, računovodske storitve, d.o.o.

Računovodske storitve in svetovanje

 • obračun plač
 • priprava obveznih internih aktov in pravilnikov
 • priprava pogodb o zaposlitvi,
 • vodenje kadrovskih evidenc,
 • priprava računov,
 • prijava v sistem DDV in oddaja DDV obračunov,
 • priprava medletnih poročil,
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke)
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • priprava in oddaja zahtevkov za refundacije

Finančno in poslovno svetovanje in storitve

 • vodenje plačevanja obveznosti,
 • urejanje delovnih dovoljenj,
 • ustanovitve podjetij s podajanjem ključnih začetnih informacij,
 • celovito podjetniško svetovanje,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev,
 • priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov,
 • prijava potreb po delavcih in prijava ter odjava delavcev v zavarovanje
 • pomoč pri vodenju postopka za pridobitev subvencij

Davčno in pravno svetovanje

 • pomoč pri sodni izterjavi,
 • pomoč pri vzpostavitvi davčne blagajne,
 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • priprava odpovedi,
 • pomoč pri inšpekcijskem postopku

Cena

Za izdelavo informativne ponudbe in določitev pravilne cene računovodskih storitev za vaše podjetje, potrebujemo nekaj podatkov o vašem poslovanju, katere lahko vnesete v kontaktno okno na dnu spletne strani.

Subvencija za samozaposlitev mladih

5.000 € Subvencije za samozaposlitev mladih

Zavod RS za zaposlovanje vsakih nekaj let ponuja subvencijo za pomoč podjetnikom začetnikom. Trenutno ponujajo subvencijo za samozaposlitev mladih do 29 let v višini 5.000 €. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti vašo samostojno dejavnost in uresničiti poslovno idejo.

Ko pride delovni inšpektor...

Ko pride delovni inšpektor...

V podjetjih, ki imajo zaposlene delavce je ena večjih skrbi delodajalcev obisk inšpektorja za delo. Ne iz razloga neupoštevanja zakonodaje, temveč enostavno iz razloga neznanja oziroma neobveščenosti o zahtevah in predpisih, ki so omenjeni v premnogih straneh zakonov, kolektivnih pogodb in drugih predpisov.

Odpoved iz krivdnih razlogov ali nesposobnosti delavca?

Odpoved iz krivdnih razlogov ali nesposobnosti delavca?

Delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, dela ne opravlja kakovostno, strokovno in pravočasno, delodajalcu pa zato ne preostane drugega kot da delavca odpusti. Je razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti delavca ali iz krivdnih razlogov?

Plačevanje mesečnih prispevkov za socialno varnost le še na enem e-računu

S 15. junijem 2019 je FURS začel izdajati prve e-račune za skupno plačilo prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da so zavezancem poenostavili plačevanje mesečnih prispevkov, prav tako pa bo le-to cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam.

DODATEK ZA DELOVNO DOBO SE S 1.1.2020 NE SME VEČ VŠTEVATI V MINIMALNO PLAČO

Z najnovejšo novelo Zakona o minimalni plači (ZminP-B) se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo.

O NAS

Naše računovodstvo za vas nudi opravljanje računovodskih in knjigovodskih storitev prilagojenih vašemu načinu poslovanja in željam. Prav tako smo vam vedno na voljo za poslovna in davčna svetovanja, pridobitve delovnih dovoljenj, subvencij, refundacij ter drugih storitev povezanih s poslovanjem.

Naše poslanstvo je opravljanje kvalitetnih računovodskih storitev v skladu z zakonodajo in usmerjenost k dolgoročnemu, uspešnejšemu poslovanju vašega podjetja.

Poslovni podatki

T MENAT, računovodske storitve, d.o.o.

Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka, Slovenija


Telefon:  041 279 551

E-pošta: info@tmenat.si

Pošlji POVPRAŠEVANJE

Pište nam na: info@tmenat.si